Taxiwetgeving
 :

Deze richtlijnen vinden we terug in het Koninklijk Besluit van 2 april 1975. Voor de volledige taxiwetgeving verwijzen wij graag naar www.aptu.be.

Belangrijke richtlijnen :

Voor de veiligheid  en het comfort van de klanten en de chauffeurs :

- kan de chauffeur weigeren om iemand als klant te vervoeren, die wenst over een lange afstand of naar een
  schaars bewoonde plaats te worden gebracht, tenzij de identiteit van de klant op voorhand kan worden
  vastgesteld.  
- kan een provisie worden gevraagd voor verre ritten.
- mag de chauffeur weigeren een klant mee te nemen die in staat van zware dronkenschap verkeert.
- moet de chauffeur altijd de meest voor de hand liggende weg nemen om de klant naar zijn bestemming te
  brengen, tenzij dat de klant er op staat om een andere weg te nemen, of tenzij er wordt overeengekomen
  door de klant en de chauffeur om een andere weg te nemen. 


Het is ten allen tijden verboden om :

- te roken in het voertuig, zowel door de klant als door de chauffeur.  
- als klant in het taxivoertuig te stappen als het reglementair aantal plaatsen bezet is.  
- zonder toestemming van de chauffeur in te stappen met honden of andere dieren die niet op de schoot kunnen
  gehouden worden, uitgezonderd geleidehonden voor blinden.
- in te stappen in staat van klaarblijkelijke onzindelijkheid of aangetast door een besmettelijke ziekte.
- zich uit het voertuig te buigen of de deuren te openen tijdens het rijden.  
- het voertuig te bevuilen of te beschadigen, of om het even welk voorwerp uit het voertuig te werpen.

 

© 2014 - 2020 Antwerps Haven Vervoer

Een realisatie van BD-Solutions.