Art. 1 :

Alle klachten moeten schriftelijk binnen de 8 dagen na ontvangst der rekening gedaan worden. 
Na deze termijn wordt de factuur geacht van rechtswege aanvaard te zijn.

 

Art. 2 :

Al onze facturen zijn kontant betaalbaar te Antwerpen, behoudens anders-luidende bepaling. 

 

Art. 3 :

In geval van niet betaling of onvolledige betaling binnen de 30 dagen na datum van facturen, wordt het bedrag der facturen verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding, ten titel van schadebeding wegens wanbetaling, van 15 % van het bedrag der facturen en met een minimum van 25 euro per factuur, onafgezien de interesten van verwijl, de gerechtelijke interesten en de kosten van het geding. 

 

Art. 4 :

Alle geschillen vallen onder de bevoegdheid van de Rechtbanken van Antwerpen.

© 2014 - 2020 Antwerps Haven Vervoer

Een realisatie van BD-Solutions.